Poppystamps - Dies - Shasta Oval Frame

Poppystamps

$6.50 $13.00
SKU: POPPY-1262

2.3 x 3.3 in.Works With: 1168 - Oval Frame Background