Poppystamps - Dies - Diamond Snowflake

Poppystamps

$19.20 $24.00
SKU: POPPY-2482

2.7 x 3.1, 2.8 x 3.2 inches