Poppystamps - Dies - Deco Star Frame

Poppystamps

$10.80 $13.50
SKU: POPPY-2128

2.2 x 3.2, 1.2 x 1.6 inches star