Cheapo Dies - Kimono

Cheapo Dies

$3.20 $4.00
SKU: CD-114

Measures approximately 2.25" x 3"